Frazė atitinka Išplėstinė paieška
 lietuvių    English
 | Krepšelis (0 prekės)
Pradžia  Privatumo politika
 
 
 

Gerbdami Jūsų privatumą norime Jums suteikti galimybę kontroliuoti savo asmeninių duomenų naudojimą. Mums svarbu, kad, apsilankę mūsų svetainėje, jaustumėtės saugiai. Todėl garantuojame Jūsų asmeninių duomenų apsaugą ir naudojame juos vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytais reikalavimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Svetainės lankytojų duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neteisėto naudojimo.

 

VILNIUS TECH pasilieka teisę:

 - kaupti ir naudoti Jūsų asmeninius duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar kitą svetainės registracijos formose nurodytą informaciją) atlikdama prekių ir (arba) paslaugų užsakymus bei, gavusi Jūsų sutikimą, kitais tikslais;

 - perduoti Jūsų asmeninius duomenis trečiosioms šalims tik konkrečios prekės ar paslaugos teikimo tikslais ir tik tuos, kurie būtini tiems tikslams pasiekti. Trečiosioms šalims Jūsų asmeniniai duomenys neperduodami, prieš tai negavus išankstinio Jūsų sutikimo, jokiais kitais atvejais, išskyrus numatytuosius Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

 

Jeigu pateikti asmeniniai duomenys yra klaidingi, netikslūs ar netinkami vykdyti Jūsų užsakymui bei teikti paslaugai, turite juos nedelsdami pataisyti ar papildyti. Jūs turite teisę reikalauti, kad ištaisytume ar prireikus sunaikintume Jūsų pateiktus asmeninius duomenis arba sustabdytume šių duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus jų saugojimą).